Maatwerk

Uitbreiding op ons basispakket “Mijnzaken” is dé manier om goed aan te sluiten op nieuwe wensen. In samenspraak komen we tot een analyse van de gewenste functionaliteit. Dit proces zal gefaseerd verlopen waarbij tussentijdse opleveringen met de beoogde gebruikers zullen worden geëvalueerd.